Tietosuojaseloste

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) on alettu soveltaa 25.5.2018 alkaen. Hämeen liitossa on kehitetty henkilötietoihin liittyviä toimintatapoja vaatimusten mukaiseksi. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen on jo aiemman lainsäädännön aikana kiinnitetty huomiota, mutta yleinen tietosuoja-asetus on asettanut vaatimukset entistä korkeammalle.

Hämeen liitossa käsitellään henkilötietoja, jotta kuntayhtymä voi hoitaa lakisääteiset tehtävänsä ja palvella maakunnan kuntia ja sidosryhmiä. Osa tiedoista on salassa pidettäviä. Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa kerättävistä henkilötiedoista ja rekisteröidyn oikeuksista: Hämeen liiton tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hämeen liitossa rekisterinpitäjänä toimii kuntayhtymän hallitus. 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna

Tietosuojavastaava
Lisätietoa Hämeen liiton tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Hannu Terävä
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna
puh. +358 50 502 6074
hannu.terava@hame.fi