Evon valtion retkeilyalue

Päivitetty 8. huhtikuuta 2020

Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia, retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Retkeilyalueilla on merkittyjä kävely- ja hiihtoreittejä, luontopolkuja, telttailualueita ja laavuja.

Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeelinnassa Tuulos-Padasjoki -kantatien varrella. Se on noin 4500 hehtaarin laajuinen metsäalue, jolla on runsaasti pieniä järviä ja lampia.

Alue on Teijon retkeilyalueen ohella toinen Etelä-Suomen valtion retkeilyalueista.