Suomen ympäristöopisto

Päivitetty 8. huhtikuuta 2020

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä.

SYKLI tarjoaa aikuisille suunnattua ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä sitä tukevaa konsultointi- ja palvelutoimintaa ympäristöhuollon, vesihuollon, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen, teollisen puhtaanapidon sekä ympäristölogistiikan alueilla. 

Syklin asiakaskuntaa ovat yritykset, koulut, oppilaitokset, julkishallinto ja yksityishenkilöt. Kaikkien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja lähtötilanne. Perustehtävänä on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.