Eerikkilän urheiluopisto ja luontokeskus

Päivitetty 8. huhtikuuta 2020

Koulutus liikunta- ja luontoalalle sekä valmentamiseen Eerikkilästä! Eerikkilä on osaamiskeskus, jossa oppiminen ja osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen on tärkein motivaattori.

Eerikkilässä oppijan kokemusmaailma ja aktiivinen osallistuminen sekä vastuu omasta oppimisprosessista ovat tärkeässä roolissa.

Tuemme ja ohjaamme aktiivisesti opiskelijan kehittymistä. Oppiminen tapahtuu ensisijaisesti käytännön tekemisessä, erilaisissa ympäristöissä. Annamme oppilaille työkalut itsensä kehittämiseksi. Eerikkilästä valmistuu valmentajia, liikunta-alan ammattilaisia sekä erä- ja luonto-oppaita.