Luonnonvarakeskus LUKE

Päivitetty 8. huhtikuuta 2020

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Tavoitteena on biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii erityisesti tietotaidon ja uusien liiketoimintamallien kehittymistä – ja tiivistä yhteistyötä. Luke kokoaa yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Tämä tekee Lukesta yhden maailman monitieteellisimmistä alan tutkimuskeskuksista.

Lukella on lisäksi lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Asiantuntijat huolehtivat luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta, tukevat luonnonvarapolitiikkaa ja tuottavat Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Jokioinen on yksi Luken toimipaikoista. Jokioisilla on kattava biotalouden ja ruokajärjestelmän tutkimusalusta. Tutkimukseen liittyy vahva kenttätyö- ja laboratorio-osaaminen.

Jokioisilla tutkitaan muun muassa kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, ympäristöä, genetiikkaa ja elintarvikkeita.