Ruotsin kruunun alaisuudessa

Päivitetty 8. huhtikuuta 2020

Uuden ajan alussa, 1500-luvulla, kruunun ote maakunnasta vahvistui. Kyläasutusta ja maanviljelystapoja uudistettiin sarkajaon avulla ja uskonpuhdistuksen tuoma kirkollinen uudistus heikensi kirkon perinteistä valtaa.

Kirkot puhdistettiin hopeaesineistä ja kivikirkkojen rakentaminen väheni. Hämeen linnan sijainti syrjäisten yhteyksien päässä teki alueesta melko vähämerkityksisen hallintokeskuksen.

Linnan juurelle vuonna 1638 perustettu Hämeenlinnan kaupunki pysyi pitkään vaatimattomana kauppapaikkana, jonka syrjäisyys ei houkutellut alueelle sen paremmin porvareita kuin säätyläisiäkään. Ympäristön ihmisille kaupunki toimi kauppapaikan lisäksi myös koulukaupunkina.

1600-luvun lopun nälkävuodet ja seuraavan vuosisadan alun venäläismiehitys, Isoviha (1714-1721) köyhdyttivät aluetta hetkeksi, mutta vuosisadan loppupuoliskoa leimasi voimakas uudisraivauskausi. Maatalouden kannattavuutta pyrittiin parantamaan isonjaon avulla ja Ruotsin valtakunnan perinteisiä pääraaka-aineita, malmia ja puuta, etsittiin myös Hämeestä.

Häme oli Suomen merkittävintä pellavanviljelysaluetta. Pellavaa viljeltiin erityisesti Vanajaveden vesistön alueella. Käsityö pysyi vuosisatojen ajan tärkeänä tulonlähteenä sekä kaupunkien että maaseudun asukkaiden keskuudessa ja Hämeenlinnan kaupungin vähittäinen väestönkasvu perustui pitkälti juuri käsityöläisten määrän kasvuun.

Lähteet:

  • Saarenheimo Juhani, Kun toimeen tartuttiin, Hämeen historia vuoteen 1945, Hämeenlinna 1984
  • Rasila Viljo, Häme Ennen ja Nyt, Kaikuja Hämeestä, Toim. Jari Alenius, Lari Ahokas, Jarmo Koskela, SKS, Helsinki 2003, Ojanen Eero
  • Linnavuoret Hämäläisessä maisemassa, Kaikuja Hämeestä, Toim. Jari Alenius, Lari Ahokas, Jarmo Koskela, SKS, Helsinki 2003
  • Rasila Viljo, Hämeen rajat, Kulta Häme, Hämeenmaa XVIII, Hämeen heimoliitto ry, toim. Jukka Peltovirta, Peltovuori Risto
  • Forssan historia, Forssa 1993, s. 15; Keskitalo Oiva, Hausjärven historia, Hämeenlinna, 1964
  • Hämeen Härkätiellä, toim. Pirjo Poutanen, Keuruu 2002
  • Nenonen Marko Moottoritie Tampereelle, 2000