Sivustoa uudistetaan

Haluatko ilmoituksen, kun uusi sivusto julkaistaan? Jätä sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon sähköpostiisi!

nosto

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Hämeessä tehdään myös arvokasta tutkimustyötä. Tähän osioon on koottu tärkeimmät Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun tutkimuskeskukset yhteystietoineen.

Organisaatio

Kuvaus ja yhteystiedot

Agropolis Oy

Agropolis Oy on elintarviketalouden ja maaseudun elinkeinojen kehittämisyhtiö.Agropolis toimii Lounais-Hämeessä, Jokioisilla kiinteässä yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden alan tutkimuslaitosten kanssa. Toiminnan perustana ovat tutkimuslaitosten tietotaito sekä tutkimustulokset. Tavoitteena on hyödyntää tutkimuslaitosten resursseja ja tutkimusinnovaatiota elintarvikealan yritystoiminnassa. Kehittyvä vuorovaikutus antaa käytännönläheisen palautteen tutkimuslaitoksille ja mahdollisuuden ohjata tutkimuspanosta elinkeinotoiminnan haluamaan suuntaan. Elinkeinotoiminnan kehittyminen ja uudet työpaikat ovat toiminnan keskeisiä tavoitteita.

31600 Jokioinen
Puh. (03) 41 861
Fax (03) 4186 7382

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

MTT on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio.Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko toimialalle. Tutkimusalojamme ovat biologia, teknologia ja talous. Työmme edistää elintarviketalouden kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta ja sen vuorovaikutusta kaupungin kanssa sekä kuluttajien hyvinvointia.

31600 Jokioinen
Puh. (03) 41 881
etunimi.sukunimi@mtt.fi

 

Lammin biologinen asema

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema. Asemalla tehdään monipuolista bio- ja geotieteellistä perustutkimusta. Tutkimusaiheet liittyvät pääosin maa- ja vesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä moniin muihin biologian erityiskysymyksiin, ympäristönsuojeluun, maantieteeseen, geologiaan ja geofysiikkaan. Lisäksi Lammilla osallistutaan ympäristön tilan seurantatutkimuksiin.

Pääjärventie320, 16900 Lammi
Puh. (03) 631 111
bio+lammi@mappi.helsinki.fi

 

Boreal Kasvinjalostus Oy

Borealin tehtävänä on jalostaa Suomen ja muiden vastaavien pohjoisten alueiden viljelyoloihin soveltuvia peltokasvilajikkeita sekä markkinoida jalostamiaan lajikkeita sekä niistä tuottamaansa siementä.

Myllytie 10, 31600 Jokioinen
Puh. (03) 41 871
Fax. (03) 4187 7715, 4187 7709
boreal@boreal.fi

 

Jokioisten säähavaintoasema

Jokioisiin on peruspalvelutoiminnan ohella keskittynyt säähavaintoihin liittyvä laitetekninen tutkimus ja siellä tehdään laitevertailuja myös Maailman ilmatieteen järjestön toimeksiannosta. Lisätietoja löytyy Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

 

Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekee korkeatasoista tutkimustyötä ja hoitaa valtion vesiviljelyä. Päätoimipaikka on Helsingissä. Tutkimuslaitos kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Tutkimuslaitoksella on eripuolilla maata yhteensä 25 toimipaikkaa ja toimipistettä.

Evon kalantutkimusasema
Rahtijärventie 291 16970 EVO
Puh. 0205 751 420

Evon riistantutkimusasema
Kaitalammintie 75 16970 EVO
Puh. 0205 751 450

 

Sosiaalikehitys Oy

Sosiaalikehitys Oy on vuonna 1990 perustettu tutkimus- ja kehitysyhtiö. Toiminta on erilaisten julkisten palveluiden kehittämis-, arviointi ja tutkimusprojekteissa.

Wetterhoffinkatu 4 13100 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 628 150

 

Teknologiakeskus Innopark Oy

Teknologiakeskus tarjoaa asiantuntijayrityksille mahdollisuuden toimia uudessa innovatiivisessa ympäristössä. Teknologiakeskuksen toimintaidea perustuu siihen, että yrityksillä on parhaat mahdolliset edellytykset keskittyä omaan erikoisosaamisalueeseensa. Tämä mahdollisuus on luotu siten, että kaikki yritysten tarvitsemat palvelut ovat helposti käytettävissä. Yrityksille vuokrataan toimintaan sopivia ja tehokkaita toimitiloja sekä tarjotaan yritysten käyttöön palvelupakettia, jota hyödyntämällä yritys voi keskittyä paremmin omaan liiketoimintaansa.

Visamäentie 33 13100 Hämeenlinna
Puh. (03) 62 151

  
  

Lihateollisuuden tutkimuskeskus

Lihateollisuuden Tutkimuskeskus (LTK) on tutkimus- ja kehityskeskus, jonka asiantuntijapalvelut kattavat koko lihan tuotantoketjun tilalta kuluttajalle. Tutkimuskeskus tukee ja kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Osaamisalat ovat tutkimus, konsultointi ja koulutus. Tutkimuskeskus tiedottaa liha-alan kehityksestä eri tavoin ja kertoo siitä myös toimittamassaan Lihatalous-lehdessä.

Luukkaankatu 8 PL 56, 13101 Hämeenlinna
Puh. 020 761 9480

 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on valtakunnallista tunnustusta saanut kouluttaja ja aluekehittäjä. HAMK toimii seitsemällä koulutusalalla ja seitsemällä paikkakunnalla, ja se palvelee kahden miljoonan asukkaan työssäkäyntialuetta. Koulutusohjelmia on 23. HAMK tarjoaa opiskelijoilleen monialaisen, elinkeinoelämän kanssa verkottuneen oppimisympäristön. HAMK tekee soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on laaja-alaisen ja kansainvälisesti laadukkaan tiedon sekä osaamisen kehittäminen ja välittäminen alueen elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille.

Yhteydenotot ja lisätiedot:
Tutkimusjohtaja Matti K. Hakala
Hämeen ammattikorkeakoulu
PL 230, 13101 Hämeenlinna
Puh. (03) 6461
http://www.hamk.fi/

 

 Hippolis                           

Hippolis on hevosalan valtakunnallinen osaamiskeskus, jossa pyritään edistämään kokonaisvaltaista ajattelua hevosalan kehittämisestä, edesauttamaan verkostoitumista alan sisällä sekä lisäämään poikkitieteellistä ja laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vahvistamaan alan koulutusta ja seutukunnalla olevaa osaamista sekä synnyttämään alueelle uutta innovatiivistakin yritystoimintaa.

info@hippolis.fi
www.hippolis.fi
p. 02-7626 5259
Hippolis / Ypäjän kunta
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ