Sivustoa uudistetaan

Haluatko ilmoituksen, kun uusi sivusto julkaistaan? Jätä sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon sähköpostiisi!

nosto

Toimijat

Kantahämäläinen innovaatioverkosto

Kantahämäläisissä yrityksissä toteutetaan liiketaloudellisesti merkittäviä innovaatioita. Uusien oivallusten kehittäminen kaupallisiksi innovaatioiksi edellyttää yleensä mm. tutkimus-, kehittämis- ja rahoituspalveluiden käyttöä. Asioiden edistämiseksi on muodostettu julkisten ja yksityisten toimijoiden innovaatioverkosto.

Kanta-Hämeessä on paljon tietoa. On tuottavia ja välittäviä tutkimusyksiköitä, oppilaitoksia, osaamis-, kehittämis- ja teknologiakeskuksia, yrityshautomoita sekä rahoittaja- ja yrityspalveluorganisaatioita. Nämä muodostavat alueellisen innovaatio-järjestelmän, luoden yleisiä edellytyksiä innovaatiotoiminnalle.

Verkostomainen toiminta on nykyään välttämätöntä, mikä edellyttää toimijoiden luottamusta ja yhteisiä pelisääntöjä. Kanta-Hämeessä toimii aktiivinen yrittäjyyden kehittäjäkenttä, jonka tarkoituksena on turvata maakunnan vetovoimaisuus sekä uusien maakuntaan tulevien yrittäjien että jo alueella toimivien yrittäjien parissa. Tätä työtä tukevat mm. Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa toteutettavat seudulliset yrityspalvelut, joita alueen elinkeinoyhtiöt koordinoivat. Seudulliset elinkeinoyhtiöt: Yritysvoimala Oy, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy sekä Kehittämiskeskus Oy Häme toimivat myös oman alueensa elinkeinostrategian toteuttajina.

Kanta-Hämeen kärkitoimialat (Hämeen liitto; julkaisu V:80) ovat: metalli-, elintarvike-, puutuote-, matkailu-, elektroniikka-, hyvinvointi/hoiva- ja kulttuuriala sekä kaikkia näitä aloja tukeva eOppiminen.

Kaikille kärkitoimialoille yhteinen piirre on panostus tuotekehitystoimintaan, uusiin innovatiivisiin tuotteisiin ja tuotantomalleihin. Monille aloille on luotu erilaisia osaamiskeskittymiä, mm.

  • matkailun erilaiset kärkiteemat hame.fi

  • kulttuurialan Wetterhoff-keskus

  • elintarviketalouden ja maaseudun elinkeinotoimintaa edistävä kehittämisyhtiö Agropolis Oy ja elintarvikealan korkeatasoista tutkimus- ja kehittämistyötä tekevä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Jokioisten ja Ypäjän toimipaikoissa

  • Media-alan digitaalisen median kehityskeskus Dimeus ja mediakeskus Riihimäen Rikastamo

  • lisäksi elektroniikka-alalla tehdään jatkuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä yritysten, oppilaitosten ja eri tutkimuslaitosten kesken tavoitteena uudenlaiset tuotteet ja tehokas tuotanto. Tästä esimerkkinä elektroniikan osaamiskeskittymä Innoforss Forssassa.

Suomen eOppimiskeskus ry:n toimipaikka sijaitsee myös Hämeen alueella, Teknologiakeskus Innopark Oy:ssä.